acıkmak

fiil Açlık duymak, yemek yeme ihtiyacı duymak.

İngilizce: to feel hungry.

Köken
Açmak kökünden gelir. Divan-i Lugat-it Türk'te açıkmak olarak geçer (1070).

Kullanım notları
Nesnesiz (nesne almayan) eylem

Yorum yapın